Blog inspirowany Copenhagen Cycle Chic.

piątek, 23 maja 2014

Velodream i Masa Krytyczna już za tydzień!

30 maja br. o 18:00 wybierzcie się koniecznie na Masę Krytyczną, a tuż po niej o 19:00 na wernisaż wystawy Velodream w BWA Awangarda przy ul. Wita Stwosza 32.4 Biennale Sztuki Zewnętrznej Out Of Sth, któremu patronujemy jest poświęcone ROWEROM!


Rower przeobraża przestrzeń miejską stając się siłą napędzająca różnorodność, odrodzenie, dynamizm i kreatywność. Rowerzyści, artyści, urbaniści i projektanci przerzucają przerzutkę w rowerze przyszłych zmian... – pełna futurystycznych wizji i marzeń wystawa w ramach międzynarodowego Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH, realizowanego od ponad 6 lat roku we Wrocławiu.

Wystawa Velodream jest częścią czwartej już edycji Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH, projektu poświęconego trudnym do zaklasyfikowania zjawiskom z pogranicza sztuki i ogólnie rozumianej kultury oraz miejskiego aktywizmu. Wystawa i towarzyszące jej działania miejskie skupiają się wokół tematu ROWERU, jednak nie w kontekście sportu czy sportowców, ale w jego wymiarze społecznym, symbolu wolności, emancypacji i postępu, a także nowoczesnego i szybko zmieniającego się miasta oraz zamieszkujących go, współuczestniczących w jego przemianach osób i podmiotów.

Tytuł Velodream sygnalizuje wizyjną (dream) problematykę roweru, jako narzędzia nowego stosunku mieszkańców do miejskiego organizmu. Podejmuje temat dostępności urbanistycznego ekosystemu, samowystarczalności komunikacyjnej w jego obrębie i etycznego, odpowiedzialnego podejścia do środowiska naturalnego. Francuska kuratorka Blandine Roselle wybrała prace ponad 30 artystów – wyłania się z nich idealna wizja przyszłości, w której twórcy zamiast pielęgnować postrzeganie roweru jako „la petite reine” („małej królewny”) widzą w nim absolutnego władcę miasta! A zamiast miasta, gdzie welodrom znalazłby się w centrum, wyobrażają sobie miasto, które samo w sobie jest welodromem...

Wystawa Velodream stanowiąca główną część przeglądu już się montuje. Oto wybrane z prezentowanych prac..
Cityscape - Thomas Yang

Dekochari - Satoshi Minikawa

GODziella, Bike Sound System - Luca Battiston

Kolelina - Martin Angelov

Rower - Ugo Gattoni

Xpo - Iwan Baan
kuratorka wystawy: Blandine Roselle
kuratorka Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH: Joanna Stembalska